Antwerps Centrum voor Pragmatiek

Het Antwerps Centrum voor Pragmatiek doet aan onderzoek in het domein van de taalkundige pragmatiek (de wetenschap van taalgebruik), vanuit cognitief, sociaal en cultureel perspectief.
Het Centrum volg twee onderzoekslijnen: theoretisch en empirisch.
Aan de theoretische kant vormen ze de eigenlijke theorieën.
De empirische onderzoekslijn houdt zich bezig met het bestuderen van feitelijk taalgebruik.
Het Centrum heeft eigenlijk niet zelf een site. De uitleg die ik vond is te vinden op www.resaerchportal.be/organisation/antwerps-centrum-voor-pragmatiek-ipra-research-center—(UA_21183)1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License