BEDNET

Wat?
Om zieke kinderen te laten deelnemen aan het schoolgebeuren door via virtuele schoolomgeving via webcam.

Voordelen

  • Interactie met leerkracht en medeleerlingen
  • Geen isolement

Nadelen

  • Technische problemen
  • Beperkt
bednet.thumbnail.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License