Bibliografie
 • Buekers R.:

Onderzoek van kinderen met taal-en spraakproblemen op de Audiologische Centra. In: Foss-taal, jg. 12, nr. 2, p. 22-24, 2004.

 • Bockstaele,B.,’Wallonië:Andere taal, andere hulpverlening?’,Alert voor sociaal werken en politiek,jaargang 34 (2008),nr.3,p.85-93.
 • Marc Vanderlocht:

Het diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs: een blik op het tweedekansonderwijs.

 • H.J. Westerveld:

- De hulpverleningrond het kind met sociaal-emotionele problemen.
- Kinderen en adolescenten met ontwikkelingsstoornissen.
- Invloeden die de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ernstig) kunnen bedreigen.

 • René Appel:

- Taal Nederland iesj moeilijk. Nederlands als tweede taal.
- Taalproblemen van buitenschoolse arbeiders en hun kinderen.

 • BRUMMELHUIS, A.C.A ten (1998). ICT-monitor 1997-1998 Basisonderwijs. OCTO T.U. Twente, Enschede
 • JASPERS J. Tegenwerken, belachelijk doen. Talige sabotage van Marokkaanse jongens op een Antwerpse middelbare school. Een sociolinguïstische etnografie, VUBPress, Brussel, 2005.
 • MONNINK, K., & DONSELAAR G. VAN (1998). Onderzoeksrapportage Nieuwe Media, deel1, basisonderwijs. DUO Onderwijsonderzoek, Utrecht.
 • TIGGELER, E., Vraagbaak Nederlands : van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal, Sdu Uitgever, 2005
 • CONTI, Development language disorder 1987.
 • FLETCHER, & HALL, Specific speech and language disorders 1992.
 • GOORHUIS, S. De ontwikkeling van het praten Kooyker, Rotterdam, 1978.
 • REES, Language disorder 1975.
 • SCHAERLAEKENS, A. De taalontwikkeling van het kind : een oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek Wolters-Noordhoff, Groningen, 1980.
 • WOOD, E., Delayed speech and language development.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License