Buddyproject

Wat?
Studiebegeleiding voor jongeren uit het secundair onderwijs die nood hebben aan extra ondersteuning.

Voordelen

  • Vertrouwensfiguur hebben

Nadelen

  • Moeilijk te organiseren
  • Intensief (min.2 x per week)
index.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License