CD&V

"Ons land ligt in het hart van Europa en is al eeuwen een kruispunt voor volkeren en culturen. Dat is vandaag niet anders. Christendemocraten keren zich niet af van nieuwkomers, maar geven hen alle kansen om zich in onze samenleving te integreren. Uitsluiting en vooroordelen staan niet in ons woordenboek. Omgekeerd vragen we ook respect voor onze wetten en gebruiken. Een goede kennis van onze taal is een sterke troef. Als respect van twee kanten komt, is een kleurrijk Vlaanderen een verrijking. Ook nieuwe Vlamingen zijn hier thuis."1

Nog een interessante visie van CD&V kun je vinden in de onderstaande link:
Visie 2 CD&V

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License