Cto

Op 1 mei 1990 richtte de Vlaamse Minister van Onderwijs het Steunpunt NT2 op aan de K.U.Leuven. Dit centrum kreeg als opdracht om beleidsverantwoordelijken en onderwijsverstrekkers te ondersteunen in het vormgeven van optimaal taalvaardigheidsonderwijs Nederlands in Vlaanderen. Daarbij ging vooral aandacht naar het onderwijs van Nederlands aan anderstaligen (Nederlands als tweede taal) en kansarmen (Nederlands als eerste taal).
Onderzoek:
Als onderzoekscentrum bestudeert het Centrum voor Taal en Onderwijs verscheidene aspecten van taalgebruik in een meertalige context, gaande van de problematiek van linguïstische verscheidenheid tot allerlei aspecten van taalonderwijs in een meertalige context.
Ontwikkeling:
Als ontwikkelingsinstantie werkt het Centrum voor Taal en Onderwijs aan lesmethoden, taalbeleidsinstrumenten, evalutie-instrumenten en toetsen, modules voor de nascholing van schoolteams, en visieteksten op het vlak van gelijke onderwijskansen.
Nascholing:
Als nascholingscentrum biedt het CTO vorming en coachingsmodules aan o.a. leerkrachten, directies, begeleiders, CLB-medewerkers, docenten in het volwassenenonderwijs en lerarenopleiders aan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License