Newropeans

Deze visie over taal binnen de EU komt van de website van de eerste trans-Europese politieke beweging. Het gaat over voorstellen om de EU democratischer te maken.

Er moet respect voor de diversiteit in talen van de EU, een fundamentele voorwaarde voor democratie in de EU, waarbij de efficiëntie van zijn functioneren wordt verzekerd door een helder talenregime.

  • Elke persoon in de EU is dan gegarandeerd van de mogelijkheid dat hij/zij de eigen taal kan spreken, waarbij tegelijkertijd de Europese Unie wordt voorbereid op meertaligheid zodat de EU effectief kan zijn.
  • Om eentaligheid te voorkomen. Dat is een vijand van Europese diversiteit. Maar ook linguïstieke chaos, een obstakel tot het effectieve functioneren van de EU, wordt voorkomen

Het talenvraagstuk staat central in zowel de garantie van Europese diversiteit, een voorwaarde voor democratie in de EU, en het effectieve functioneren van de instituties van de gemeenschap, een voorwaarde voor de efficiëntie van de EU. Dit debat zou publiek moeten zijn omdat dit het culturele hart van onze collectieve toekomst raakt. Newropeans stelt een pragmatische oplossing voor waarbij de twee beperkingen van democratie en efficiëntie in het zogenaamde < 2-5-25 > -systeem: twee talen voor interne werking (Engels en Frans), vijf talen voor politiek debat die ook als spiltalen voor toekomstige vertalingen kunnen dienen, met tenminste één taal per talenfamilie (b.v. Engels, Frans, Duits, Pools en Spaans), en alle Europese talen voor communicatie met de burger.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License