Onderzoekseenheid Taalkunde: Taal en onderwijs

Coördinator: Lies Sercu
Voorstelling:

De onderzoekseenheid besteedt aandacht aan vragen die op een of andere wijze te maken hebben met de effectiviteit van het taalonderwijs, of de effectiviteit van het onderwijs voor zover die aan taal te relateren valt. Dit veld omvat het onderwijs van de eerste, tweede of vreemde taal, en kwesties die te maken hebben met instructietaal en meertaligheid. Voor elk van de genoemde subvelden gaat de aandacht naar het macro-, meso- en microniveau van het taalonderwijs. Het macroniveau betreft de maatschappelijke fundering van het taalonderwijs. Met het mesoniveau wordt verwezen naar de vormgeving van het taalonderwijs door de onderwijsondersteuningsstructuur. Het microniveau, ten slotte heeft betrekking op wat zich in een concrete taalleersituatie afspeelt. Het centrale thema van de onderzoekseenheid geeft aanleiding tot activiteiten op het terrein van onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening.

Binnen de onderzoekseenheid functioneren:

Het Centrum voor Taal en Onderwijs:
directeur: Kris Van den Branden
Het CTO is een universitair centrum verbonden aan de K.U.Leuven dat al sinds 1990 het taalvaardigheidsonderwijs Nederlands in Vlaanderen ondersteunt door middel van onderzoek, de ontwikkeling van materialen en het bieden van begeleiding en nascholing.
Het CTO werkt samen met scholen, bedrijven, organisaties en overheden die werk willen maken van taalonderwijs Nederlands

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License