Gok

Wat?
Een reeks maatregelen ter verbetering van onderwijsresultaten voor risicogroepen.

Voordelen

  • Preventie
  • Bevorderd sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Leerling en ouderparticipatie

Nadelen

  • Beperkte doelgroep
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License