GON

Wat?
Leerlingen met een handicap, leer - of opvoedingsbeperkingen kunnen door het GON tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig in het gewone onderwijs terecht.

Voordelen

  • Integratie in gewoon onderwijs bevorderen
  • Bevorderen van sociale vaardigheden

Nadelen

  • Stigmatiseren
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License