Interessante documenten
  • APPEL R. Taal Nederland iesj moeilijk: Nederlands als tweede taal. In: Ons erfdeel: Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift, Jg. 4, nr. 4 (2001)
  • Berns, Ph. & H.N. Poot, ‘Afasie’. In: Tijdschrift voor Logopedie en foniatrie 70 (1998), nr.11, pp. 199-200.
  • Bockstaele,B.,’Wallonië:Andere taal, andere hulpverlening?’,Alert voor sociaal werken en politiek, jaargang 34, 2008,nr.3,p.85-93.
  • Buekers R. (2004) Onderzoek van kinderen met taal-en spraakproblemen op de Audiologische Centra. Foss-taal, 12,2 , p. 22-24.
  • Gobin, A.M., ‘spraakstoornissen’. In:F.C. Verhulst & F.Verheij (red.), kinder- en jeugdpsychiatrie. Van Gorcum, Assen/Maastricht 1992.
  • Omzendbrieven Ba 0/2006/03 en SO 75
  • Onthaalonderwijs vooranderstalige nieuwkomers. een blik op de nieuwe regelgeving.
  • Persmedeling kabinet Vlaams minister van Onderwijs en vorming
  • Rapport onthaalonderwijs 2004-2005
  • www.steunpunt.be
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License