Interessante Literatuur

Buekers R.: Onderzoek van kinderen met taal-en spraakproblemen op de Audiologische Centra. In: Foss-taal, jg. 12, nr. 2, p. 22-24, 2004.

Bockstaele,B.,’Wallonië:Andere taal, andere hulpverlening?’,Alert voor sociaal werken en politiek,jaargang 34 (2008),nr.3,p.85-93.

René Appel:
- Taal Nederland iesj moeilijk. Nederlands als tweede taal.
- Taalproblemen van buitenschoolse arbeiders en hun kinderen.

JASPERS J. Tegenwerken, belachelijk doen. Talige sabotage van Marokkaanse jongens op een Antwerpse middelbare school. Een sociolinguïstische etnografie, VUBPress, Brussel, 2005.

FLETCHER, & HALL, Specific speech and language disorders 1992.

GOORHUIS, S. De ontwikkeling van het praten Kooyker, Rotterdam, 1978.

REES, Language disorder 1975.

SCHAERLAEKENS, A. De taalontwikkeling van het kind : een oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek Wolters-Noordhoff, Groningen, 1980.

WOOD, E., Delayed speech and language development.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License