Internet
  • SCHAERLAEKENS, A. De taalontwikkeling van het kind. Een oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1977.

internetweergave

  • Hieronder volgt een link met een site waar alle referenties te vinden zijn van de werken van J.E.H. van Luit of werken waaraan hij meewerkte. Dit overzicht gaat terug tot 1995.

link naar overzicht

  • Van sommige van zijn werken zijn er ook korte omschrijvingen te vinden. Bijvoorbeeld:

Luit, J.E.H. van (1992). Kinderen en leerproblemen. Hoe ouders de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen stimuleren en hen kunnen helpen bij leerproblemen. Kosmos.

  • Op de site van de Vlaamse overheid kan men allerlei statistieken vinden rond Onderwijs en Taal.

Site Vlaamse Overheid

  • Nog niet op de site vernoemt, maar een belangrijk document voor wie taal binnen een Europese context wil hanteren.

Raad van Europa (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen.

link met online versie
pdf versie

  • Enkele interessante teksten:

Tutoring-Mentoring-Studieboxen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License