koningboudewijn.jpg
boudewijn2.gif

De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is duidelijk en veelomvattend:
De levensomstandigheden van de bevolking helpen te verbeteren. In de oprichtingsakte van 1976 wordt de Stichting beschreven als “een onafhankelijke structuur die originele ideeën aanmoedigt en nieuwe projecten opzet”.

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Zo dragen ze bij tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit.

De Stichting werkt onafhankelijk en pluralistisch. Dat wordt ook gewaarborgd door de diverse achtergrond van onze Raad van Bestuur en onze 60 medewerkers. We hebben respect voor diversiteit, streven naar kwaliteit, transparantie en integriteit.

De Stichting focust op enkele werkthema’s en is actief vanuit Brussel, maar steunt ook projecten ver buiten de Belgische en Europese landsgrenzen. Door samen te werken met diverse organisaties willen we onze opdracht zo goed mogelijk afstemmen op de inspanningen van anderen.

Enkele voorbeelden van lopende acties:

  • Kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving
  • Jongeren en kinderen die het moeilijk hebben, beter integreren
  • Impact die Belgische en Europese maatregelen inzake klimaatverandering hebben op sociaal kwetsbare mensen

Verschenen publicaties
Folder Student Tutoring (Samenvatting)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License