Lijst Dedecker

Over taalproblemen bij kinderen was er binnen de programmapunten van deze partij niets specifiek te vinden. Daarom bekijken we het wat ruimer, namelijk hun standpunt i.v.m. onderwijs.

"Vlaanderen heeft dankzij de vrijheid van onderwijs een uitmuntend netwerk van scholen, dat ieder jaar een van de beste resultaten van de wereld neerzet.

Toch is onderwijs meer dan een loutere kennisoverdracht; goed onderwijs besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van kinderen tot vaardige, mondige, kritische en emotioneel intelligente volwassenen.

Om deze opdracht te vervullen mogen directeurs en leerkrachten niet bedolven worden onder administratieve regelneverij voor bijkomstige zaken.

Het ijveren naar een kwaliteitsonderwijs voor iedereen betekent niet dat alle kosten integraal op de belastingbetaler moeten worden verhaald.

Vrijheid van onderwijs houdt ook in dat scholen middelen mogen verzamelen om extra inspanningen te doen voor hun leerlingen.

De ouders moeten ook vrij de school voor hun kinderen kunnen kiezen, zonder daarvoor aan de poorten van de school te moeten kamperen."1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License