Lijst Van Organisaties
 • Antwerps Centrum voor Pragmatiek
 • Audiologische Centra
 • Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen
 • CLB: Vlaams-Brabant Brussel
 • CLT
 • CVZ: College Van Zorgverzekeraars
 • Institute for the Study of Education and Human Development - ISED
 • Jongereninfo: Site
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • OKAN
 • SIGV - Gerechtstolken en Juridisch vertalers
 • Sint Marie, 'symbool voor communiceren'
 • Ter Linde : revalidatiecentrum (Bornem)
 • Thuisbegeleidingsdienst Jonghelinckshof
 • Vereniging onderwijsbegeleidingsdiensten
 • VluchtelingenWerk Afdeling Brabant-West
 • Vzw Revalidatiecentrum voor taal-en ontwikkelingsproblemen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License