Lijst van specialisten

1) Specialist

 • Bruggeman H.: Logopediste Kortrijkstraat 22, Avelgem. Tel. 056/64 94 04

Functie

 • Een therapeute die zowel kinderen als volwassenen behandelt die problemen hebben met de verbale communicatie

Mogelijke vragen

 • Van welke methodes maak je gebruik?
 • Hoe lang duurt de therapie?
 • Volg je de patiënten na de therapie nog verder op?

2) Specialist

 • Dyslexie netwerk Nederland: De Feyter en Partners postbus 9867, 1006 AN Amsterdam. Tel. 020/4175390

Functie

 • Een instituut dat gespecialiseerd is in de behandeling voor kinderen van 6 tot 18 jaar met ernistige leerproblemen.

Mogelijke vragen

 • Hoeveel procent van de kinderen zijn allochtonen?
 • Welke werkwijze gebruiken jullie?
 • Wanneer spreken jullie van ernstige leerproblemen?

3) Specialist

 • Mevr Van Laethem: Guido Gezellestraat 91, Tel. 056/51 29 44

Functie

 • Een school die kinderen opvolgt met leerstoornissen, kinderen met gedragsproblemen en allochtone kinderen met taalproblemen.

Mogelijke vragen

 • Welke studiemethode gebruiken jullie?
 • Is er opvang voorzien na de lessen?
 • Zijn de klassen in categorieën verdeeld?
 • Marc Vanderlocht: Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Een blik op de nieuwe regelgeving.
 • WESTERVELD H.J.,Kinderen en adolescenten met functiestoornissen
 • Appel René: Taal Nederland iesj moeilijk. Nederlands als tweede taal.

4) Specialist

 • Jaspers J.: Universiteit Antwerpen, eb.ca.au|srepsaj.negruj#eb.ca.au|srepsaj.negruj, Tel. 032/65 42 97

Functie

 • Onderzoeker die onderzoek doet naar verschillende sociolinguïstisch-etnografische onderwerpen/problemen.

Mogelijke Vragen

 • Gaat u uw onderzoek nog uitbreiden naar andere Provincies?
 • In welke afdeling van de secundaire school vond uw onderzoek plaats (ASO, TSO, KSO, BSO)?
 • Hoe lang heeft u geobserveerd?
 • Hoe oud zijn de jongeren in het onderzoek?

5) Specialist

 • Buekers Romain

Functie

 • Taal- en spraakpatholoog en hoofd Unit Taal van het Audiologisch Centrum te Hoensbroek.

Mogelijke Vragen

 • Heeft de MAC-AC veel succes na zijn invoering?
 • Heeft u ondervonden dat er nog vernieuwingen nodig zijn aan de MAC-AC?
 • Wat voor job heeft u precies in het Audiologisch Centrum?

6) Specialist

 • Mus Katelijne

Functie

 • Logopediste voor taal-, spraak- en leerproblemen te Brugge

Mogelijke Vragen

 • Wat is het meest voorkomende taalprobleem bij kinderen?
 • Met welke doelgroep hebt u het meest te maken?
 • Hoeveel heb je op dit moment in behandeling?

7) Specialist

 • Anne Marie Schaerlaekens

Functie
Zij studeerde Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarna onderzocht ze taalstoornissen en werd ze professor taalontwikkeling aan de Kulak. Terwijl ze professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven was, bouwde ze een universitair onderzoekscentrum uit voor wetenschappelijk onderzoek in de logopedie.

Mogelijke vragen

 • Welke specifieke taalstoornissen manifesteren zich bij een tweetalige opvoeding?
 • Is er een resultaat dat u werkelijk verraste tijdens uw vele jaren onderzoek?
 • Wat zette u aan om deel te nemen aan de Reynell Taalontwikkelingstest?

8) Specialist

 • Noam Chomsky

Functie
Hij is de grondlegger van de generatieve taalkunde. Chomsky is één van de invloedrijkste taalwetenschappers van de 20ste eeuw.

Mogelijke Vragen

 • Hoe zou u de verandering van taal doorheen de 20ste eeuw omschrijven? Beter of slechter dan voorheen?
 • Waarom bent u meerdere malen tijdens uw carrière veranderd van verklaring voor de verschillen tussen talen?
 • Wat vindt u ervan dat critici beweren dat generatieve grammatica's tekort schieten als ze worden toegepast op andere talen dan die waarop ze zijn gebaseerd?

9) Specialist

 • Philip Kohnstamm

Functie

 • Hij is de grondlegger van de didactiek en wetenschappelijke pedagogiek in Nederland. Na zijn studie natuurwetenschappen aan de Gemeente Universiteit stapte hij over naar de pedagogiek en werd tenslotte benoemd tot bijzonder hoogleraar in de opvoedkunde.

Mogelijke vragen

 • Is de Utrechtse Taalniveau Test ook geschikt voor kinderen met blindheid?
 • Wat lag aan de basis van uw overtuiging om het welzijn van het individu en de gemeenschap na te streven?
 • Van waar uw interesse om na uw studies natuurwetenschappen over te stappen naar de pedagogiek?

10) Specialist

 • Ann Cornelus

Functie

 • Zij heeft een praktijk in Torhout. Het team bestaat uit nog 3 andere logopedisten, een psychologe en kinesiste. Als logopediste behandelt ze lees-schrijf-en rekenstoornissen, taalontwikkelingsstoornis, articulatieproblemen, afwijkend mondgedrag, stemstoornissen, afasie, dysarthrie en dysfagie. De logopedie omvat preventie, onderzoek en behandeling. Ze werken ook samen met scholen, CLB, rust- en ziekenhuizen, kinderartsen, …

Mogelijke vragen

 • Hoe behandelt u kinderen die moeilijkheden hebben met taal?
 • Hoe groot is de kans dat kinderen later opnieuw moeilijkheden krijgen?
 • Hoe verloopt de samenwerking met scholen, CLB en andere organisaties precies?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License