GroenLinks

GroenLinks

De overheid moet begrijpelijk Nederlands gaan gebruiken. Daarom wil GroenLinks dat er een recht komt op begrijpelijke taal. Net als in Amerika moet de overheid worden verplicht om duidelijke taal te gebruiken. Er moet een Taalpolitie komen die controleert of de overheid zich daar aan houdt. Burgers kunnen daar ook klachten indienen. Verder wil GroenLinks een Taaltoets voor alle voorlichting van de overheid en een begrijpelijke versie van de Grondwet. Ministers moeten zelf het goede voorbeeld geven. En de overheid moet een campagne starten voor het gebruik van duidelijke taal. Dat is ook in Engeland gebeurd.1

Footnotes
1. Bron: http://taalunieversum.org/nieuws/1191/groen_links_pleit_voor_recht_op_begrijpelijke_taal_en_voor_taalpolitie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License