OKAN

Wat?
Een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, opgericht om anderstalige te begeleiden in het Vlaamse secundair onderwijs.

Voordelen

  • Individueel leerplan zonder leerstof

Nadelen

  • Intensief
  • Vervolgjaar nodig

OKAN
b-254865-okan_avatar.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License