Peer Tutoring

Wat?
Men spreekt over peer teaching wanneer studenten, die bepaalde competenties reeds verworven hebben, worden ingeschakeld als student/lesgevers.

Voordelen

  • Bevorderen van sociale vaardigheden

Nadelen

  • Fout aangeleerd
  • Grote verantwoordelijkheid
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License