Persoonlijk Besluit Goele

Werken aan een wiki is een drukke tijdsbesteding, daarom leerde ik ook om in de toekomst georganiseerder te werken. Ik denk dat er nog zoveel mogelijkheden bestaan op de wiki, die wij als beginnelingen nog niet kunnen toepassen. Maar weten dat ze bestaan is al een goed vangnet. Ik leerde vooral bij dat een wiki een uitstekend middel is om gegevens gestructureerd op te slaan en te verwerken om zo je kennis te delen met anderen. In de toekomst zal dit hoogstwaarschijnlijk van pas komen. Ik moet nog beter zoeken naar andere gegevens die dienst kunnen doen rond ons thema. De informatie die ik wel vond heb ik leren gestructureerd te noteren. Er zijn oneindig veel informatiebronnen die ik nog niet heb bekeken, misschien zal dit ik de toekomst wel gebeuren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License