Peter Meterschap

Wat?
Iemand binnen de school / bedrijf die instaat voor de
opvang en begeleiding van nieuwelingen.

Voordelen

  • Extra aanspreekpunt
  • Vergemakkelijkt de overstap, hulp bij problemen
  • Verantwoordelijkheid leren nemen (meter/peter)
  • Hulp krijgen van een gelijke

Nadelen

  • Tijdrovend
  • Bijkomende druk voor meter/peter
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License