SP.A

wil dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan ontwikkelen. Vooral jongeren. Want zij zullen, binnen enkele jaren, bepalen hoe onze samenleving eruit ziet. En we willen hen alle kansen bieden om dat vooral op hun manier te doen. Op school en daarbuiten. sp.a zet in op jongeren. Want investeren in jongeren is investeren in de toekomst van iedereen.
Iedereen moet zo goed mogelijk zijn talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien én wel zo vroeg en volledig mogelijk. Een inschrijvingsplicht vanaf vier jaar in kleine kleuterklasjes. Een gratis en brede basisvorming waarin leerlingen inspraak hebben en ouders maximaal betrokken worden, bij voorkeur tot 14 jaar. Een sterk en aangepast secundair onderwijs waarin iedereen zijn basisvaardigheden behaalt en niemand uit de boot valt. Een degelijk en uitgebouwd netwerk van centra voor volwassenonderwijs, een brede toegang tot een gerationaliseerd hoger onderwijs, dat meespeelt in de Europese onderwijsruimte.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License