Taalcoach

Wat?
Trainen en coachen van mensen die hun Nederlands willen verbeteren. Werkt voor bedrijven en particulieren.

Voordelen

  • Optimaliseren van de taalvaardigheden
  • Zelfvertrouwen opbouwen
  • Kosteloos

Nadelen

  • Intensief
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License