Terugkomdag

Wat?
Een ontmoeting tussen oud-leerlingen en laatste jaarstudenten secundair onderwijs om informatie te verkrijgen over bepaalde studierichtingen

Voordelen

  • Aanbod leren kennen
  • Eigen ervaringen (leeftijdsgenoten)

Nadelen

  • Verkeerd beeld (subjectief)
  • Beperkt aanbod (enkel de vrijwillige oud-leerlingen)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License