Verschenen Publicaties (3)

Student tutoring: Good practices in België
Reeks aanbevelingen en tips voor hogescholen en universiteiten die met tutoring willen starten (2007)

• Inhoud
Slaagkansen van allochtone jongeren in het onderwijs zijn een belangrijke sleutelfactor voor een geslaagd integratieproces. Onlangs voerde de OESO een studie uit op basis van gegevens van het PISA. Uit deze studie blijkt dat de schoolresultaten van deze jongeren in het algemeen lager liggen dan het gemiddelde.

• Bron
http://koningboudewijnstichting.be/publication.aspx?id=193680&LangType=2067

Volgende

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License