Verschenen Publicaties (5)

Nood aan meer samenwerking tussen onderwijs- en bedrijfswereld?
Koning Boudewijnstichting publiceert vier praktische rapporten

Persberichten - 10/05/2006

  • Inhoud

Knelpuntberoepen geraken niet ingevuld, er zijn onvoldoende werkervaringsplaatsen voor deeltijdslerenden, technologie wordt stiefmoederlijk behandeld in de algemene vorming, het technisch onderwijs is ondergewaardeerd, competenties in scholen en bedrijven zijn niet op elkaar afgestemd… Het zijn maar enkele van de vele problemen die men zou kunnen aanpakken door een betere samenwerking tussen onderwijs- en bedrijfswereld.

In het kader van de vernieuwingsbeweging ‘Accent op talent’ en op vraag van de Vlaamse minister van Onderwijs, Vorming en Werk bracht de Koning Boudewijnstichting praktijkmensen uit bedrijven en scholen samen om oplossingen en voorstellen te doen rond concrete thema’s. Vier thema’s kwamen aan bod: stages, competentieontwikkeling, sensibilisering voor techniek en hoe concreet samenwerken. Dit resulteerde in vier praktische rapporten, die de Stichting nu publiceert:

1. “Meer techniek in de algemene vorming!”
Dit onderstreept het belang van techniek en technologie voor onze samenleving, een belang dat echter niet weerspiegeld wordt door studie- en loopbaan keuzen van jongeren. Het rapport formuleert voorstellen voor oplossingen en pleit onder meer voor een veel belangrijker plaats van techniek in de algemene vorming.

2. “Competenties in balans. Zoeken naar afstemming tussen competentie-ontwikkeling in school en bedrijf”
Dit rapport schetst het toenemende belang van het competentiedenken zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven; een begrippenkader wordt uitgewerkt en de consequenties voor opleiding en implementatie toegelicht.

3. “Stages. Een win-win-activiteit voor leerlingen, scholen en bedrijven”
Dit rapport gaat in op de stijgende aandacht voor stages in scholen en bedrijven; het bespreekt de verschillend soorten stages en hun belang voor zowel school als bedrijf; ook heel praktische zaken bij het organiseren van stages komen aan bod.

4. "Leren van elkaar. Samenwerking tussen school en bedrijf nader bekeken”
Het rapport exploreert in drie delen hoe de samenwerking tussen scholen en bedrijven kan verbeterd worden: (1) argumenten om samen te werken, (2) de gebieden waarop kan samengewerkt worden en (3) hoe een samenwerking opstarten.
De rapporten bevatten veel praktijkvoorbeelden en essentieel bronnenmateriaal. Telkens sluiten ze af met aanbevelingen zowel naar de praktijk als naar het beleid.

  • Contact

Contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting
Tel. 070/233 728
E-mail: eb.brf-sbk|ilbup#eb.brf-sbk|ilbup

  • Bron

http://www.kbs-frb.be/pressitem.aspx?id=177560&LangType=2067

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License