Vlaams Belang

Het programma van het Vlaams belang:
9. Onderwijs
Taalgebruik in het onderwijs. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verdient een betere financiering. De subsidies aan het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten in Vlaanderen moeten onmiddellijk worden afgeschaft. Nu is de regel dat een opleiding tot Bachelor voor hoogstens 10% in een andere taal dan het Nederlands kan gebeuren, terwijl de opleiding tot Master volledig in een andere taal dan het Nederlands mag gebeuren. Het Vlaams Belang vindt dat ook opleidingen tot Master voor hoogstens 10% in een andere taal dan het Nederlands mogen gebeuren.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License