Open VLD

Ons project draait rond taalproblematiek bij kinderen. Hierover was weinig te vinden bij Open VLD. Daarom heb ik gekozen voor een verwant onderwerp, onderwijs.

Open VLD streeft naar onderwijs die ook aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de kinderen tot vaardige, mondige, kritische en emotioneel intelligente burgers. Voor Open Vld heeft iedereen recht op een menswaardig bestaan, met maximale kansen op zelfontplooiing. De basis voor die weerbaarheid ligt ondermeer in het onderwijs. Vandaar dat daadwerkelijke onderwijs- en vormingskansen voor iedereen een prioriteit moeten zijn. Open Vld is een overtuigd van het ‘gelijke kansenonderwijs’ waarbij de inschrijvingsplicht verlaagd wordt tot 3 jaar. Dit om een eventuele leerachterstand zoveel mogelijk in te dijken. Belangrijk is dat er een directe link wordt gelegd met de andere beleidsdomeinen, bijvoorbeeld werk (arbeidsmarkt) of cultuur (participatieverhoging).

Onderwijs beperkt zich ook niet langer tot de jeugd. Levenslang leren, permanente bijscholing en volwassenenonderwijs zijn belangrijke kanalen om de burgers in staat te stellen met goede adelbrieven de arbeidsmarkt te betreden. Permanente vorming en “leren leren” zijn het enige afdoende antwoord om zowel actieve als niet-actieve burgers mee te laten evolueren in onze samenleving. Het recht om zich maximaal te ontplooien geldt voor iedereen, ook voor wie niet meer valt onder de schoolplicht. Onze ondernemingen hebben trouwens steeds nood aan goed opgeleide mensen. Daarom hebben we er ook alle belang bij het niveau van het hoger onderwijs op peil te houden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License