Vluchtelingenwerk Brabant West

Vluchtelingenwerk Brabant-West is een regionale vrijwilligersorganisatie die vluchtelingen en asielzoekers ondersteuning en begeleiding biedt.
Er zijn in de regio West-Brabant acht lokale groepen actief. Zij bieden begeleiding op allerlei vlakken. Vooreerst bieden zij juridische ondersteuning in de asielprocedure. Zoals bijvoorbeeld in Hoeven. Sinds maart 2009 is er een asielzoekerscentrum geopend. Maar er zijn nog heel wat asielzoekers die in de gemeenten woonachtig zijn en nog een asielprocedure doorlopen. Daarbij biedt Vluchtelingenwerk hen juridische ondersteuning. Ook bij zaken rond bijvoorbeeld intrekking of verlenging van de verblijfsvergunning en gezinshereniging kan een beroep op Vluchtelingenwerk worden gedaan.
Wanneer de asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen, en gehuisvest zijn in een gemeente, is de start moeilijk. Zij moeten tal van administratieve taken regelen, zoals het zoeken van een school, huisdokter, tandarts en uitkeringen. Daarbij helpen zij de vluchtelingen om deze zaken gemakkelijker te doorlopen.
Ook het inburgeringstraject is één van hun taken. De vluchtelingen kunnen daarvoor een cursus volgen. Op die manier worden kinderopvang, schoolcontacten e.d.m. geregeld.
De vluchtelingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om deel te nemen aan sociale activiteiten. De organisatie organiseert zelf ook eigen activiteiten. Hier wordt ook de gemeente aagesproken voor financiering.
Het grootste gedeelte van de activiteiten wordt op zich genomen door vrijwilligers.
De organisatie heeft zelf een website met alle nodige informatie. Deze wordt regelmatig aangepast en aangevuld.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License