Vrije Ruimte

Wat?
Het gedeelte van het lessenrooster die de school zelf mag invullen in de derde graad (5e en 6e leerjaar) van het secundair onderwijs en waaruit de leerlingen mogen kiezen

Voordelen

  • Eigen interesse (vrije keuze)
  • Specificatie

Nadelen

  • Verkeerde keuze = definitief
  • Specificatie
ruimte.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License