Werkplekleren

Wat?
De theorie die je leerde in de praktijk omzetten in de werkplek.

Voordelen

  • “Jong leert, is oud gedaan.” (leerzaam)
  • Extra paar handen
  • Beeldvorming van toekomst en mogelijkheden

Nadelen

  • Moeilijk te organiseren
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License